- Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης - https://antiproedros.gov.gr -

Διορισμός μελών της Κυβέρνησης, ΦΕΚ Α 214 / 07.10.2009

7 Οκτωβρίου, 2009 @ 09:39 | Θεσμικό Πλαίσιο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 214

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 187 Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ Α214-2009 [1]


Εκτυπώθηκε απο το Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης: https://antiproedros.gov.gr

Σύνδεσμος Ανάρτησης : https://antiproedros.gov.gr/2009/10/07/165

Σύνδεσμοι:

[1] ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ Α214-2009: http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2010/02/ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΥΠΟΥΡΓΩΝ-ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ-Α214-2009.pdf

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.