Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Θεόδωρος στη Σύρο | 06/12/2009

Εκδηλώσεις για τον Εορτασμό του Αγ. Νικολάου