- Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης - https://antiproedros.gov.gr -

ΚΥ.Σ.Ε.Α

1 Ιανουαρίου, 2010 @ 19:15 | ΚΥΣΕΑ

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) αποτελεί συλλογικό Κυβερνητικό Όργανο, το οποίο διαμορφώνει την πολιτική έθνικης άμυνας και εθνικής ασφάλειας της χώρας και αποφασίζει για θέματα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, καθώς και για θέματα δημόσιας τάξης που σχετίζονται με την εξωτερική και αμυντική πολιτική. Οι αρμοδιότητές του καθορίζονται, βασικά, στο υπ’ αρ. 2 παρ. 4 άρθρο της ΠΥΣ 31/2000 (αρ. 19 π.δ. 63/2005) και από ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Στο ΚΥ.Σ.Ε.Α., κατόπιν ανασύνθεσής του με την υπ’ αρ. 20/27-10-2009 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ Α’ 217), μετέχουν ο Πρωθυπουργός, ως πρόεδρος και ως μέλη:

- Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Οι Υπουργοί:
- Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Οικονομικών
- Εξωτερικών
- Εθνικής Άμυνας
- Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
- Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
- Προστασίας του Πολίτη
- Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών και
- Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ακόμα, μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, όταν λαμβάνονται αποφάσεις για θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και οι Προϊστάμενοι του Γραφείου Σχεδιασμού Στρατηγικής και του Διπλωματικού Γραφείου του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού και ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για αμυντικά θέματα (ΦΕΚ 217 Α’/29-10-2009).

Για το ΚΥ.Σ.Ε.Α. ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν στα συλλογικά κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α’ 98).


Εκτυπώθηκε απο το Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης: https://antiproedros.gov.gr

Σύνδεσμος Ανάρτησης : https://antiproedros.gov.gr/2010/01/01/120

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.