Ενιαίο Μητρώο Φορέων

Κατόπιν εντολής του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Θεόδωρου Πάγκαλου ξεκίνησε μια συγκροτημένη προσπάθεια για τη δημιουργία ενός Ενιαίου Μητρώου Φορέων του Δημοσίου. Στο μητρώο θα περιλαμβάνονται φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι φορείς θα επικαιροποιούνται με ευθύνη των Υπουργείων ενώ το Γραφείο του Αντιπροέδρου προχωρά σε αντιπαραβολή στοιχείων με μητρώα από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, το Υπουργείο Εσωτερικών, την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και άλλες πηγές. Η διαδικασία ενημέρωσης είναι σε εξέλιξη.

Το Ενιαίο Μητρώο Φορέων υλοποιείται σε διαδικτυακό περιβάλλον και κάθε χρονική στιγμή τα Υπουργεία ή κάθε άλλη ενδιαφερόμενη υπηρεσία, έχει πρόσβαση στα στοιχεία σε πραγματικό χρόνο. Τα στοιχεία των φορέων δύνανται να επικαιροποιούνται συνεχώς.

Μετά την ολοκλήρωση κατάρτισης του μητρώου προβλέπεται να δημοσιευθεί στο διαδίκτυο ώστε οι Έλληνες πολίτες να έχουν άμεση ενημέρωση για τους φορείς του Δημοσίου.