- Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης - https://antiproedros.gov.gr -

Ανασύνθεση της Διυπουργικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση και μετατροπή Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Επιτροπών και Φορέων του Δημόσιου Τομέα, ΦΕΚ B 19/15.01.2010

15 Ιανουαρίου, 2010 @ 16:15 | Θεσμικό Πλαίσιο,Κυβερνητικό Έργο,Συγχωνεύσεις / Καταργήσεις / Αναδιοργανώσεις φορέων του Δημοσίου

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 19

Ανασύνθεση της Διυπουργικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση και μετατροπή Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Επιτροπών και Φορέων του Δημόσιου Τομέα (Απόφ. Πρωθ. 189/19.07.2006 (ΦΕΚ Β’ 953) και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της………………………………………..    1

ΦΕΚ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β19 [1]


Εκτυπώθηκε απο το Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης: https://antiproedros.gov.gr

Σύνδεσμος Ανάρτησης : https://antiproedros.gov.gr/2010/01/15/114

Σύνδεσμοι:

[1] ΦΕΚ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β19: http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2010/01/ΦΕΚ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ-Β19.pdf

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.