Αρχείο Ιανουαρίου, 2010

 • Ενιαίο Μητρώο Φορέων

  Κατόπιν εντολής του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Θεόδωρου Πάγκαλου ξεκίνησε μια συγκροτημένη προσπάθεια για τη δημιουργία ενός Ενιαίου Μητρώου Φορέων του Δημοσίου. Στο μητρώο θα περιλαμβάνονται φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι φορείς θα επικαιροποιούνται με ευθύνη των Υπουργείων ενώ το Γραφείο του Αντιπροέδρου προχωρά σε αντιπαραβολή στοιχείων με μητρώα από το Μετοχικό [...]

 • ΚΥ.Σ.Ε.Α

  Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) αποτελεί συλλογικό Κυβερνητικό Όργανο, το οποίο διαμορφώνει την πολιτική έθνικης άμυνας και εθνικής ασφάλειας της χώρας και αποφασίζει για θέματα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, καθώς και για θέματα δημόσιας τάξης που σχετίζονται με την εξωτερική και αμυντική πολιτική. Οι αρμοδιότητές του καθορίζονται, βασικά, στο υπ’ αρ. 2 παρ. [...]

  1 Ιανουαρίου, 2010 | ΚΥΣΕΑ
 • Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής

  Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής1. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗ Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής ανήκει στα Συλλογικά Όργανα της Κυβέρνησης και προβλέπεται στο άρθρο 15 παρ. 1 του Π.Δ. 63/ 2005, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».Η Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου, [...]