Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου 12.02.2010

Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου 12.02.2010.