Ανακοίνωση σχετικά με τις δαπάνες του πολιτικού Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Θεόδωρου Πάγκαλου.

Η δημοσιοποίηση των δαπανών του πολιτικού γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης εντάσσεται, αναμφισβήτητα, στο γενικό πλαίσιο της διαφάνειας στο δημόσιο βίο, γεγονός που αποτέλεσε και αποτελεί δέσμευση της σημερινής Κυβέρνησης.

Στην κατεύθυνση αυτή αναρτώνται στο διαδίκτυο πράξεις και αποφάσεις, οι οποίες είναι προσβάσιμες στον οποιοδήποτε πολίτη, ώστε να ενημερωθεί, να ελέγξει, να συγκρίνει και να κρίνει.

Τον τελευταίο καιρό μερίδα του τύπου προσπαθεί να απαξιώσει την προσπάθεια του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης για περιστολή των δαπανών του πολιτικού του γραφείου, άλλοτε αλλοιώνοντας και άλλοτε αποσιωπώντας, δολίως, οικονομικά στοιχεία. Σε περίπτωση που οι συντάκτες των δημοσιευμάτων δεν γνωρίζουν, ως οφείλουν, ή εσκεμμένα παραλείπουν να αναφέρουν, διευκρινίζουμε τα εξής:

Ο αρχικός προϋπολογισμός του πολιτικού γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης για το έτος 2010 –πλην δαπανών μισθοδοσίας- ήταν 575.800 ευρώ.

Στα πλαίσια της γενικής πολιτικής για την δημιουργία αποθέματος ασφαλείας αυτός περιορίστηκε στα 473.978,48 ευρώ. Υπήρξε, δηλαδή, μείωση δαπανών κατά 18%.

Τα λειτουργικά έξοδα του Πολιτικού Γραφείου του Αντιπροέδρου ανέρχονταν μέχρι τις 30/11/2010 σε 227.512,98.

Το Γραφείο, λοιπόν, του Αντιπροέδρου έχει δαπανήσει το 48% των προβλεπόμενων για τη λειτουργία του κονδυλίων και μάλιστα μετά την περικοπή του 18%. Αντίστοιχα, έχει εξοικονομήσει πόρους σε ποσοστό 52%.

Ο προϋπολογισμός, επίσης, για το έτος 2011 είναι μειωμένος κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10% έναντι του αντίστοιχου περυσινού. Συγκεκριμένα ο φετινός προϋπολογισμός ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 821.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μισθοδοσίας, έναντι 917.800 ευρώ το αμέσως προηγούμενο έτος.

Κατόπιν τούτων καθίσταται και στον πλέον δύσπιστο σαφές, ότι όχι μόνο ο προϋπολογισμός του πολιτικού γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης μειώθηκε αισθητά, αλλά και ότι μόνο ένα μέρος αυτού χρησιμοποιήθηκε για τις αναγκαίες δαπάνες λειτουργίας του, εξοικονομώντας κατά το τρόπο αυτό χρήματα υπέρ του Δημοσίου.

Ας σημειωθεί, επίσης, ότι η Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης δεν έχει τη υποστηρικτική δομή Υπουργείου ή άλλου δημοσίου φορέα. Για το λόγο αυτό, όπως, άλλωστε, προβλέπει και ο Νόμος, ο Αντιπρόεδρος επικουρείται στο έργο του από το Πολιτικό του Γραφείο, το οποίο οφείλει να φέρει εις πέρας πολλαπλούς ρόλους και λειτουργίες που υπό κανονικές συνθήκες αποτελούν καθήκοντα της κεντρικής γραφειοκρατικής δομής ενός Υπουργείου.

Όσον αφορά στο έργο που έχει μέχρι σήμερα εκτελέσει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης παραπέμπουμε στον απολογισμό περιόδου 7 Οκτωβρίου 2009- 15 Δεκεμβρίου 2010, ο οποίος είναι ήδη αναρτημένος στον διαδικτυακό μας κόμβο.

Καλό, λοιπόν, θα ήταν αυτοί που δημοσιεύουν τις απόψεις τους να είναι πιο προσεκτικοί στη μελέτη των στοιχείων και των αποφάσεων, ώστε να μην εκτίθενται, και να έχουν πάντα κατά νου ότι εξυπηρετούν τις ανάγκες της πληροφόρησης και όχι του στείρου λαϊκισμού.