Απεμπλοκή επενδύσεων.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2011

Υπό τον συντονισμό του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης λειτουργεί Ομάδα Εργασίας για την Απεμπλοκή Επενδύσεων, σύμφωνα με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Α.). Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από εκπροσώπους όλων των εμπλεκομένων Υπουργείων, δηλαδή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του Γραφείου του Υπουργού Επικρατείας, της εταιρείας Invest in Greece Α.Ε., της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και άλλων αρμοδίων φορέων όπου κριθεί σκόπιμο.

Χάρη στη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και την κοινή τους θέληση να βρεθούν λύσεις, κατέστη εφικτό να προχωρήσει η άμεση υλοποίηση δύο επενδύσεων, εκ των οποίων η μία στη Θράκη, που εκκρεμούσαν επί έτη. Όσο κι αν ορισμένοι προσπαθούν να πείσουν ότι τίποτα δεν κινείται, ότι καμία επένδυση δεν προχωρά, ότι δεν υπάρχουν αναπτυξιακές προοπτικές, η αλήθεια είναι ότι η Κυβέρνηση εργάζεται μεθοδικά, συγκροτημένα και με ξεκάθαρη στόχευση.

Για τις λεπτομέρειες των συγκεκριμένων επενδύσεων που μπαίνουν πλέον στη φάση της υλοποίησης, παραπέμπουμε στις σχετικές επιστολές των ενδιαφερομένων, οι οποίες και επισυνάπτονται.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στις 13 Σεπτεμβρίου 2010 το Γραφείο του Αντιπροέδρου είχε δημοσιοποιήσει την απεμπλοκή επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, που εκκρεμούσαν επί έτη. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα μιας συντονισμένης δράσης μεταξύ των εμπλεκόμενων Υπουργείων και φορέων με την ιδιαίτερη συμβολή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Πατώντας τους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να διαβάσετε τις σχετικές επιστολές:

epistolh_icsc

epistolhalexandridhs