Συνέντευξη Τύπου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Θεόδωρου Πάγκαλου, κατόπιν της συνεδρίασης της Διυπουργικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση και μετατροπή Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Επιτροπών και Φορέων του Δημοσίου Τομέα (1.6.2011).

Σήμερα, συνεδρίασε η Διακυβερνητική Επιτροπή για τη σύσταση, κατάργηση και μετατροπή υπηρεσιών, συμβουλίων, οργανισμών κλπ, και εξετάσαμε κατ’ αρχήν ένα θέμα που είχε τεθεί από τη Γενική Γραμματεία της Κυβερνήσεως, μιας Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού. Είχε συσταθεί με τον Νόμο 3323 του 2005  την εποχή που ο κ. Καραμανλής, ήταν Υπουργός Πολιτισμού. Βεβαίως, η ιδέα της ύπαρξης κάποιας σχέσης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Πολιτισμού  έχει περιεχόμενο. Η Μελίνα Μερκούρη Υπουργός Πολιτισμού είχε προωθήσει μια σειρά από προγράμματα, που ονομάστηκαν από το όνομά της, “Προγράμματα Μελίνα”. Αφορούσαν τη συνεργασία των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού, για να μπει στα σχολεία ο πολιτισμός. Τα προγράμματα αυτά αργότερα, εγκαταλείφθηκαν κι αυτή η Επιτροπή που συνέστησε ο κ. Καραμανλής συνεδρίασε μόνο δύο φορές υπό την προεδρία του.  Και έκτοτε δεν είχε ξανασυνεδρίασε. Το Υπουργείο Παιδείας δεν ενδιαφέρετο για τη λειτουργία αυτής της Επιτροπής και θεωρεί ότι είναι προτιμότερο να γίνουν συνεργασίες επί τούτου, ad hoc, μεταξύ των δύο Υπουργείων και να εφαρμοστούν συγκεκριμένα προγράμματα παρά να δημιουργηθούν επιτροπές, να υπάρξουν προσλήψεις συμβούλων, υπαλλήλων, κλπ, τα γνωστά. Θεωρώ ότι είναι υγιής η κατεύθυνση αυτή. Υπάρχουν πολλές επιτροπές που δεν λειτουργούν.
Μάλλον θα’ πρεπε να κάνουμε πράγματα τα οποία να λειτουργούν. Υπάρχει μεγάλο θέμα στην Ελλάδα, της διδασκαλίας και της διάδοσης του πολιτισμού μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Το δεύτερο θέμα το οποίο συζητήσαμε είναι μια ενημέρωση για την πορεία της υλοποίησης των συγχωνεύσεων και καταργήσεων των φορέων του Δημοσίου, για το οποίο θα σας κάνουμε εκτενέστερη ενημέρωση αμέσως μετά.
Το τρίτο και τέταρτο θέμα, είναι η έγκριση ενός έργου, για το οποίο υπογράφτηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών. Είναι ένα έργο που θα κρατήσει τρία χρόνια, καλύπτεται από το ΕΣΠΑ και ο σκοπός του είναι να δημιουργήσει το πλήρες μητρώο όλων των φορέων, επιτροπών, οργανισμών, ινστιτούτων, κλπ που εξαρτώνται και χρηματοδοτούνται από το Κράτος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα δημιουργήσει έναν κατάλογο τίτλων μονάχα, θα δημιουργήσει ένα μητρώο το οποίο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία των φορέων αυτών, τα στοιχεία του προϋπολογισμού τους, ποιοι και πόσοι εργάζονται και με τι προσόντα και τι είναι το έργο τους: με τι ασχολούνται και τι αποδίδουν. Αυτό είναι το θέμα 3 στη σημερινή ημερήσια διάταξη και εκεί προβλέπουμε και μια δράση των αρμόδιων Υπουργών, του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών, για την αποδέσμευση της αυτοεπιστασίας. Τι
συμβαίνει δηλαδή. Αυτά τα έργα συγχρηματοδοτούνται κατά 80% από τα κοινοτικά κονδύλια. Το Δημόσιο δίνει 20%. Αν υπολογίσεις, όμως, το φόρο, τον ΦΠΑ και τα άλλα που εισπράττει το Κράτος, στην πραγματικότητα, το Κράτος δεν δίνει τίποτα.  Άρα έχουμε κάθε συμφέρον να προωθήσουμε έργα με αυτοεπιστασίες τέτοιου είδους, ηλεκτρονικού δηλαδή λογισμού, τα οποία θα διευκολύνουν την καλύτερη γνώση του Δημοσίου, ώστε να μπορεί να βελτιωθεί η οργάνωσή του.
Λοιπόν, τώρα, γι’ αυτό το πράγμα που έχετε μπροστά σας, θέλω να σας πω ότι υπάρχει κατ’ αρχήν μια φιλολογία που τη βλέπω μερικές φορές στις εφημερίδες, ότι υπάρχουν 2.500 φορείς, ότι υπάρχουν 2.100 φορείς, ότι υπάρχουν 1.700 φορείς, κυκλοφορούν διάφορα νούμερα. Αυτά τα νούμερα δεν θέλω να πω ότι είναι ψευδή, με την έννοια ότι δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω ψευδή ή αληθή, γιατί δεν ξέρω πού αναφέρονται συνήθως. Δηλαδή όταν βλέπω ένα νούμερο, αυτό περιλαμβάνει το σύνολο των σχολείων, ας πούμε, που είναι προς συγχώνευση; Περιλαμβάνει τα εγκαταλελειμμένα στρατόπεδα που είναι προς συγχώνευση ή κατάργηση; Περιλαμβάνει τα ιατρεία, τα διάφορα αγροτικά ιατρεία, ξέρω γω, διάφορες υπηρεσίες εξωτερικές νοσοκομείων δεξιά-αριστερά, που είναι κι αυτές προς εξέταση; Όπως ξέρετε, υπάρχουν τέτοια προγράμματα των κατ’ ιδίαν Υπουργείων, το σχολικό πρόγραμμα  που αφορά την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση εφαρμόστηκε από την κυρία Διαμαντοπούλου με το γνωστό Νόμο που γνωρίζετε και υπάρχουν και άλλες εργασίες αυτού του είδους που προωθούνται. Εμείς όταν ξεκινήσαμε, είχαμε μια προεργασία, την οποία είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Παυλόπουλος συγκεκριμένα και είχε αφήσει έναν κατάλογο 255 οργανισμών προς συγχώνευση ή κατάργηση. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της ιδέας την οποία θα θυμόσαστε περί της επανίδρυσης του Κράτους. Η επανίδρυση του Κράτους, δηλαδή, καταστάλαξε σ’ αυτό τον κατάλογο των 255 οργανισμών. Το πρόβλημα ήταν ότι μέσα σ’ αυτό τον κατάλογο υπήρχαν π.χ. 65 κεφάλαια αποζημίωσης φορτοεκφορτωτών. Όπως καταλαβαίνετε, αυτός είναι ένας φορέας, δεν είναι 65 φορείς. Ούτε μπορεί κανείς, ακόμη και με την πιο οργιώδη φαντασία, να το δει σαν 65 φορείς. Και υπήρχαν αντίστοιχα διάφορα άλλα, διάφορα αγροτικά ταμεία, που ήταν ένα ανά Νομό, δηλαδή 50 τόσα. Όταν τα μαζέψαμε όλα αυτά, τελικά στην πραγματικότητα, μείνανε 40. Δεν είχαμε καμία μελέτη σκοπιμότητας, δεν είχαμε καμία μελέτη οικονομικών επιπτώσεων, κανένα μητρώο, ήταν εντελώς αυθαίρετη η κατασκευή αυτού του καταλόγου. Όταν εξετάσαμε τους 40 φορείς στους οποίους καταστάλαζε τελικά αυτό το πρόγραμμα, συμπεράναμε ότι δεν έπρεπε απ’ αυτούς ορισμένοι να καταργηθούν. Και καταργήσαμε ή συγχωνεύσαμε 26. Τώρα, μέσα σ’ ένα χρόνο προστέθηκαν βέβαια κι άλλοι οργανισμοί, τους οποίους εμείς ανακαλύψαμε, χωρίς επαναλαμβάνω να έχουμε πάντα αξιόπιστο μητρώο. Σ’ ένα χρόνο, κι αυτό γίνεται πρώτη φορά στην ιστορία του Ελληνικού Κράτους, δεν έχει ξαναγίνει, καταργήσαμε 77 οργανισμούς. Και συγχωνεύσαμε 16 οργανισμούς σε 7. Έτσι υπάρχει ένα δημοσιονομικό όφελος, που κατά τον Γενικό Λογιστή του Κράτους αυτή τη στιγμή, είναι 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Τώρα, υπάρχει ένα νομοσχέδιο που εκκρεμεί, το οποίο έχει το Υπουργείο Εσωτερικών, όπου προβλέπεται περαιτέρω συγχώνευση μερικών δεκάδων οργανισμών, αλλά περιμένουμε μαζί με τον κ. Ραγκούση να δούμε αν αυτό θα προωθηθεί αυτοτελώς ή αν μερικά απ’ αυτά θα προωθηθούν από τα επιμέρους Υπουργεία.
Λοιπόν, για τις παράλληλες δράσεις σας ανέφερα ότι 1.031 Δήμοι συνενώθηκαν σε 325. Το κέρδος είναι 1 δις. 6.000 νομικά πρόσωπα των Δήμων συγχωνεύονται σε λιγότερα από 1.500. 57 οργανισμοί Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και 19 επαρχία σε 13 αιρετές περιφέρειες. 8.500 σχολικές επιτροπές, που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε κάτι λιγότερο από 1.000. Και 16.000 σχολικές μονάδες συγχωνεύονται σε λιγότερες από 14.000. Και επίκειται ένα κύμα συγχωνεύσεων που αφορά τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, το κάνει το Υπουργείο Τροφίμων και Αγροτικής Παραγωγής, στρατόπεδα πάνω στα οποία εργάζεται το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, οι μονάδες υγείας, για τις οποίες δουλεύει ο κ. Λοβέρδος και τα κέντρα εργαζομένης νεότητας.
Σ’ ό,τι αφορά τώρα το επόμενο βήμα. Υπάρχει το πρόγραμμα που σας ανέφερα, το οποίο αποφασίστηκε σήμερα και θα εφαρμοστεί. Το πρόγραμμα αυτό θα μπορέσει, πέραν της απορρόφησης από το ΕΣΠΑ, να προκαλέσει άμεσα οφέλη για την εθνική οικονομία.
Τώρα, δεν θέλω να σας πω όλες τις λεπτομέρειες που λέει εδώ μέσα, θα το διαβάσετε, το’ χετε υπόψιν σας. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι παράλληλα γίνεται μια δραστηριότητα, που αφορά 75 μεγάλους φορείς, όπου η Κυβέρνηση έχει δουλέψει τους τελευταίους μήνες. Αυτοί οι 75 μεγάλοι φορείς θα πρέπει να μπουν σε μία διαδικασία συγχώνευσης, κατάργησης ή αναδιάρθρωσης, στα πλαίσια του μεσοπροθέσμου προγράμματος, που θα περάσει από τη Βουλή εντός των επομένων εβδομάδων. Η υλοποίηση του προγράμματος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2011. Αυτοί οι 75 φορείς καλύπτουν το 80% των επιχορηγήσεων και η συνολική τους επιχορήγηση είναι 2,7 δις. Αν το πρόγραμμα εφαρμοστεί όπως είπαμε…
Ετησίως; Συγνώμη, σας διακόπτω. 2,7… ετησίως.
Θεόδωρος Πάγκαλος: 2,7 συνολική επιχορήγηση ετησίως. Η εκπόνηση σχεδίου δράσης μετά από μελέτη σκοπιμότητας που θα υλοποιηθεί μέχρι  τον Οκτώβριο του 2011 θα προσφέρει οφέλη  τα οποία θα μπορούν να καταγραφούν στον προϋπολογισμό του 2012.
Λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί οι οργανισμοί; Σας λέω ότι αυτό που σας περιγράφω τώρα δεν θα είναι απόφαση, είναι ενδεικτικός ο κατάλογος.  Υπάρχουν φορείς για τους οποίους η τάση είναι η κατάργηση, υπάρχουν φορείς για τους οποίους η τάση είναι η συγχώνευση με κάποιον άλλο και υπάρχουν και φορείς όπου προτείνεται η αναδιάρθρωση κι ο εκσυγχρονισμός. Λοιπόν, και βεβαίως είναι κατά τυχαίο τρόπο καταγραμμένοι, δεν είναι καταγραμμένοι κατά υπουργεία, κλπ. Θα σας λέω και σε ποιο υπουργείο αναφέρονται.
Για το Υπουργείο Οικονομικών είναι η ΚΕΔ, η Κρατική Εταιρεία του Δημοσίου, της οποίας ο ρόλος είναι γνωστός. Έχει 111 πρόσωπα προσωπικό. Προτείνεται η διακοπή της αυτόνομης λειτουργίας της και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων της στη νέα Γενική Γραμματεία Δημοσίας Υπηρεσίας και Χαρτοφυλακίου Ακινήτων και των τίτλων και της αξιοποίησής τους στο Ταμείο Δημόσιας Περιουσίας.
Η ΕΤΑ είναι η Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων.
Θεόδωρος Πάγκαλος: Λοιπόν, εδώ έχουμε 457 πρόσωπα που απασχολούνται κι έχουμε επίσης επίσης μεταφορά αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, στο Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή και του Χαρτοφυλακίου στο Ταμείο Δημόσιας Υπηρεσίας, επίσης.
Ο ΟΔΔΥ. Ο ΟΔΔΥ είναι αυτό το τεράστιο πράγμα που βλέπετε αριστερά όταν είσαστε στην Αττική Οδό, στα Άνω Λιόσια, με τα χιλιάδες αυτοκίνητα τα οποία συνεχώς αυξάνονται και ποτέ δεν μειώνονται. Επίσης έχει διάφορα παραρτήματα, ένα παράρτημα με διάφορα έπιπλα που ανήκουν στον ΟΔΔΥ έχει και το Υπουργείο Εξωτερικών στα υπόγειά του.
Λοιπόν, ο ΟΔΔΥ, ο οποίος έχει τη γνωστή διαχείριση πλεοναζόντων υλικών κατασχεμένων κτλ, που περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του δημοσίου δικαίου κλπ κατά οιονδήποτε τρόπο, εκεί έχει 95 άτομα προσωπικό κι εκεί προτείνεται το ίδιο πράγμα, διακοπή της λειτουργίας δηλαδή και μεταφορά αρμοδιοτήτων σε υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, για να υπάρχει κεντρική διαχείριση και εκμετάλλευση όλων των αγαθών και περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου που δεν είναι ακίνητα.
Για την ΕΡΤ, η οποία είναι μεγάλης σημασίας δημόσιος φορέας δικτύων εκπομπών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, έχει, όπως ξέρετε, 3 τηλεοπτικούς σταθμούς, σειρά από ραδιοφωνικούς σταθμούς, κλπ και προσωπικό 3.392 άτομα. Οι πόροι της που προέρχονται κυρίως από το τέλος της ΔΕΗ είναι 300 εκατομμύρια ετησίως. Παρεπιμπτόντως, υπάρχουν κι άλλοι πόροι από τις διαφημίσεις κλπ για τις οποίες γίνεται προσπάθεια να αυξηθούν. Εδώ προτείνεται όχι κατάργηση, προσέξτε, ούτε συγχώνευση με άλλο οργανισμό αλλά ουσιαστική αναδιάρθρωση με επαναξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών, κατάργηση των μη βιωσίμων υηρεσιών, επαναπροσδιορισμός του ανταποδοτικού τέλους, οργανωτικός εκσυγρονισμός της εταιρείας και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Η ΕΡΤ έχει ακίνητη περιουσία η οποία δεν έχει αξιοποιηθεί.
ΟΣΚ, ΔΕΠΑΝΟΜ, Θέμις Κατασκευαστική, προτείνεται η συγχώνευσή τους σε έναν ενιαίο οργανισμό, διατηρώντας βεβαίως την αυτοτέλεια στα τμήματα αυτού του ενιαίου οργανισμού, τα οποία θα καθορίζονται από την εξειδικευμένη τεχνογνωσία του κάθε τομέα κλπ. Τώρα αυτοί είναι 393 υπάλληλοι για την ΟΣΚ, 48 για τη ΔΕΠΑΝΟΜ και 158 για τη Θέμις Κατασκευαστική. Οι πόροι είναι 93 εκατομμύρια για τον ΟΣΚ, 50 εκατομμύρια για τη ΔΕΠΑΝΟΜ και 158 για τη Θέμις Κατασκευαστική.
ΕΟΜΕΧ. Εδώ σας επισημαίνω ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι ενήμερο το Υπουργείο Ανάπτυξης του σχεδίου, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση. Γιατί εδώ πρόκειται για διακοπή της αυτόνομης λειτουργίας και μεταφορά των αρμοδιοτήτων σε υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση, θα συνεχιστεί. Εδώ έχουμε προσωπικό 229 πρόσωπα και 20 εκατομμύρια πόρους.
Εθνικό Ίδρυμα Νεότητος. Αυτό είναι μέριμνα της φοιτητικής και μαθητικής νεολαίας καθώς και η πλαισίωσή της στους τομείς του πολιτισμού, εκπαίδευσης, περιβάλλοντος, αθλητισμού, ψυχαγωγίας, επικοινωνίας, πολιτισμικής και επιστημονικής δραστηριότητας και επαγγελματικής κατάρτισης. Προσωπικό 669 άτομα, πόροι 5 εκατομμύρια. Δραστηριότητα όση γνωρίζετε. Διακοπή της λειτουργίας, μεταφορά αρμοδιοτήτων σε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.
Υπάρχει το ΕΘΙΑΓΕ, για το οποίο υπάρχουν δύο προτάσεις. Μία είναι η διακοπή της λειτουργίας και η άλλη η συγχώνευσή του με άλλα δύο ινστιτούτα και οργανισμούς και εδώ δεν έχει αρχίσει η συζήτηση αυτή με το Υπουργείο Γεωργίας. Πρέπει να … Το Υπουργείο Γεωργίας είχε ανάγκη να συγκεντρώσει ορισμένες πληροφορίες που του ήταν απαραίτητες και θα αρχίσει αργότερα.
Τέλος, το ΙΓΜΕ, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Λοιπόν, αυτοί ασχολούνται με την αξιολόγηση των ορυκτών κλπ και διάφορα τέτοια. 403 άτομα, 30 εκατομμύρια. Μεταφορά των αρμοδιοτήτων σε υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ.
Συνολικό προσωπικό είναι 7.000 άτομα. Δεν προτείνεται η απόλυσή τους αλλά η αξιοποίησή τους αφού βεβαίως αξιολογηθούν μέσα από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.
Κύριε Πρόεδρε, συγνώμη, το ίδιο ισχύει και για το ΕΘΙΑΓΕ;
Θεόδωρος Πάγκαλος: Για το ΕΘΙΑΓΕ σας είπα ότι δεν έχει αρχίσει η συζήτηση, υπάρχει η πρόταση, την ξέρει το Υπουργείο, δεν έχει αρχίσει η συζήτηση και κυκλοφορούν δύο προτάσεις. Η μία είναι η κατάργησή του και μεταφορά των αρμοδιοτήτων σε υπηρεσία και η άλλη είναι η συγχώνευσή του με άλλα δύο τα οποία είναι ΟΠΕΓΕΚ και ΔΗΜΗΤΡΑ. Ακούω.
Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό να διευκρινήσουμε αυτό. Το 7.000 αφορά όλους…
Θεόδωρος Πάγκαλος:Όλα αυτά που σας διάβασα έχουν 7.000. Τώρα μπορεί να είναι 6.957. Ναι, μια στιγμή, είχε αρχίσει να μιλάει, ε; Κάποιος δεν είχε αρχίσει να μιλάει;
Παραχωρώ τη θέση μου σε κάποια κυρία. Παρακαλώ. Να ξεκινήσουν οι κυρίες.
Θεόδωρος Πάγκαλος: Την κυρία Καλλιγά. Κεχαγιά, με συγχωρείς. Έχω μια φίλη, Λίζη Καλλιγά, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη σε ηλικία από σένα, αλλά είναι μεγάλη ζωγράφος.
Αυτοί οι οργανισμοί που μας αναφέρατε και σημειώσαμε δεν είναι 75. Υπάρχουν και κάποιοι πιο μικροί;
Θεόδωρος Πάγκαλος: Υπάρχουν κι άλλοι βέβαια. Αυτός είναι ένας ενδεικτικός κατάλογος.
Άρα, αυτοί οι καμιά δεκαριά που μας δώσατε Αντιπρόεδρε, είναι ενδεικτικοί.
Θεόδωρος Πάγκαλος: Είναι ενδεικτικό, αλλά είναι προφανές ότι είναι οι μεγαλύτεροι, έτσι; Γι’ αυτό δεν σας δίνω τους υπολοίπους.
Τα 7.000 άτομα αφορούν τους 75 φορείς;
Θεόδωρος Πάγκαλος: Ναι, τους 75.
Να ρωτήσω κάτι; Επειδή είπατε ότι για την ΕΡΤ θα υπάρξει κατάργηση μη βιωσίμων υπηρεσιών, αν σημείωσα καλά, και επαναπροσδιορισμός του τέλους. Αυτό σημαίνει ότι θα μειωθεί το τέλος που πληρώνουν οι πολίτες;
Θεόδωρος Πάγκαλος: Α, δεν το ξέρω αυτό. Επαναπροσδιορισμός μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να συνδεθεί με κάτι άλλο. Οι προτάσεις όλες που αφορούν τη διαχείριση της ΕΡΤ απ’ ό,τι ξέρω και στην προηγούμενη Κυβέρνηση ήταν ότι πρέπει να αυξηθούν τα έσοδα που προέρχονται από την αγορά, δηλαδή τα έσοδα που έχουν και οι ιδιωτικοί σταθμοί και να περιοριστεί, να περιθωριοποιηθεί η επίδραση του τέλους.
Για την κατάργηση μη βιωσίμων υπηρεσιών, έχετε κατά νου κάποιες;
Θεόδωρος Πάγκαλος: Όχι, όχι, δε μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες. Δεν τις ξέρω, έτσι; Εγώ σας είπα τον κατάλογο ποιος είναι και προς τα κει θα προσανατολιστείτε τις επόμενες μέρες φαντάζομαι θα γίνουν εξειδικευμένες συζητήσεις και θα έχετε πληροφορίες από τους αρμόδιους.
Μια διευκρίνηση και μια ερώτηση, κύριε Αντιπρόεδρε. Διευκρινιστικά θέλω να σας ρωτήσω αν η φιλοδοξία είναι τον Οκτώβριο του 2011 να έχει τελειώσει αυτό, να έχετε πάρει τις τελικές αποφάσεις.
Θεόδωρος Πάγκαλος: Η φιλοδοξία είναι στόχος αυτό.
Το δεύτερο ερώτημα είναι σε όλο αυτό, αν και πράγματι το ξεκίνησε η Κυβέρνηση στην οποία ανήκετε από την πρώτη στιγμή αν τώρα υπήρξε και κάποια πίεση περαιτέρω ως αίτημα από τους δανειστές μας. Από την Τρόικα όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δηλαδή, εάν τώρα που πλέον βλέπουμε ότι αρχίζει μια ολόκληρη συζήτηση και πρέπει αυτό το πράγμα να έχει τελειώσει τον Οκτώβριο του 2011, αν εμείς μπορούμε να το συνδέσουμε στο γραπτό μας με την Τρόικα.
Θεόδωρος Πάγκαλος: Το σύνολο αυτής της πολιτικής που περιλαμβάνει και καταλήγει σε μια περικοπή των δαπανών του Δημοσίου είναι στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και μπορείτε να το βρείτε. Τώρα από κει και πέρα ότι οι ανάγκες της χώρας για τη δημιουργία δυνατοτήτων όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ομαλής χρηματοδότησης της οικονομίας μας και ιδιαίτερα του Κράτους και του δημόσιου τομέα επιβάλλουν ορισμένους δεσμούς κι αυτό είναι επίσης αυτονόητο. Δηλαδή εγώ θα έλεγα ότι και στα δύο που λέτε έχετε δίκιο. Δεν είναι το ένα εναντίον του άλλου. Και υπάρχει αυτή η πολιτική και ότι πρέπει να την κάνουμε σε ορισμένα πλαίσια είναι επίσης δεδομένο. Γιατί αν δεν μπορέσουμε να το γράψουμε στον προϋπολογισμό του 2012 τότε θα πρέπει να το γράψουμε στον προϋπολογισμό του 2013 όταν θα πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάμε τις αγορές, έτσι και να δούμε αν θα μας δανείσουν και πώς θα μας δανείσουν.
Κύριε Πρόεδρε, επειδή αναφερθήκατε και σ’ ένα θέμα το οποίο είναι λεπτό για τον κόσμο, μιλάτε για 7000 άτομα περίπου σ’ αυτές τις εταιρίες
Θεόδωρος Πάγκαλος: Ναι, είπα ότι δεν θα απολυθεί κανείς.
Ναι, αυτό θα ήθελα μια διευκρίνηση. Κατ’ αρχήν, οι 7.000 έχετε υπολογίσει αν είναι αορίστου χρόνου ή είναι μόνιμου; Έχετε δει αυτή την αναλογία τι είναι;
Θεόδωρος Πάγκαλος: Όταν λέμε δεν θα απολυθεί κανείς και όταν εγώ χρησιμοποιώ τη λέξη «απολύεται» αφορά μονίμους και αορίστου χρόνου. Για τους υπολοίπους δεν χρησιμοποιώ ποτέ τη λέξη «απολύεται» θεωρώ ότι απλώς λήγει η σύμβασή τους.
Αυτό που λέτε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αξιοποιούνται μετά από αξιολόγηση του ΑΣΕΠ τι ακριβώς σημαίνει όταν δεν υπάρχει απόλυση;
Θεόδωρος Πάγκαλος: Μπορεί να υπάρξει μια αξιολόγηση του ΑΣΕΠ μπορεί να μας πει ότι αυτός έχει να παρουσιαστεί 3 χρόνια στη δουλειά του. Το αποκλείετε;
Όχι καθόλου.
Αυτός θ’ απολυθεί.
Θεόδωρος Πάγκαλος: Μα άμα δεν τον ξέρει κανείς; Θα βάλουμε ντέτεκτιβ να τον βρει;
Δε θα’ ρθει από μόνος του;
Θα του στέλνουν το μισθό του σπίτι του.
Θεόδωρος Πάγκαλος: Εγώ γνωρίζω, δεν θέλω να πω σε ποιους κλάδους, γνωρίζω ανθρώπους, που δεν πάταγαν στη δουλειά τους ποτέ.
Σημαίνει δηλαδή ότι κάποιος ο οποίος εργαζόταν σε έναν από αυτούς τους φορείς που σήμερα προτείνετε τη συγχώνευση ή την κατάργηση μπορεί αύριο να πάει να δουλέψει σε μια υπηρεσία παροχής, σ’ ένα νοσοκομείο ας πούμε. Αν τον κρίνει το ΑΣΕΠ.
Θεόδωρος Πάγκαλος: Το ΑΣΕΠ θα τον αξιολογήσει με βάση τα προσόντα που έχει, την πείρα του κι όλα αυτά θα αξιοποιηθούν. Δεν φαντάζομαι το ΑΣΕΠ ν’ αρχίσει να διασκεδάζει στέλνοντας ανθρώπους ασχέτους σε άσχετες απασχολήσεις. Όταν κάποιος έχει τα γενικά προσόντα προφανώς είναι γενικά απασχολήσιμος. Θέλω να σας θυμίσω ότι αυτή η ιστορία του υπαλλήλου του Υπουργείου Εμπορίου και του Υπουργείου Γεωργίας υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, δεν υπάρχει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αλλού παντού προσλαμβάνεσαι ως υπάλληλος του Δημοσίου ορισμένου τύπου και ορισμένης κατηγορίας και κινείσαι σε όλα τα Υπουργεία, σε όλες τις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη τέτοιου είδους υπαλλήλους. Χωρίς αυτό να έχει καμία σχέση βεβαίως με την αμοιβή σου ή με την επαγγελματική σου καταξίωση.
Έχω να κάνω 2 ερωτήματα. Το πρώτο είναι πόσο όφελος θα έχουμε απ’ αυτές τις καταργήσεις των οργανισμών, αυτές τις συγχωνεύσεις από τη στιγμή που οι υπάλληλοι δεν θα καταργηθούν, κι αυτό είναι το μεγαλύτερο κόστος, το μισθολογικό.
Θεόδωρος Πάγκαλος: Μα γι’ αυτό είπα ότι το όφελος θα είναι αυτό που σας είπα.
Απ’ τις επιχορηγήσεις.
Θεόδωρος Πάγκαλος: Ε, ναι. Αν μπορούσαν να καταργηθούν και οι υπάλληλοι, θα ήταν πολύ μεγαλύτερο.
Το όφελος από τις επιχορηγήσεις, ποιο θα είναι;
Θεόδωρος Πάγκαλος: Θα είναι τα έξοδα λειτουργίας. Ένας οργανισμός έχει λογαριασμούς θέρμανσης, γραφικές ύλες, αυτοκίνητα, διευθυντές, υποδιευθυντές, επιτροπές. Λοιπόν, όλα αυτά απλοποιούνται όταν έχεις μια υπηρεσία του Υπουργείου.
Το άλλο ερώρημα που ήθελα να κάνω είναι ότι έχει ασκηθεί αρκετή κριτική για το γεγονός ότι έχετε καθυστερήσει, δεν ξέρω αν αυτό αληθεύει, αν υπάρχουν κάποια νομικά εμπόδια που εμπόδιζαν την ταχύτερη διεκπεραίωση αυτών των υποθέσεων και μας είχε δημιουργηθεί η αίσθηση ότι και κάποια Υπουργεία είχαν αρνηθεί να συνεργαστούν. Δεν ξέρω τι ισχύει.
Θεόδωρος Πάγκαλος: Δεν έχουμε προηγούμενο. Και δεν υπάρχει προηγούμενο, γιατί δεν υπάρχει καμιά υποδομή. Πιθανόν, να μπορούσαμε  να πάμε γρηγορότερα.  Ο άξονας της κριτικής σας είναι ότι κάτι γίνεται και ότι από κει και πέρα υπάρχουν δυσκολίες. Υπάρχουν πράγματι… Εγώ, όπως ξέρετε, έχω στείλει ένα γράμμα σε όλους τους συναδέλφους και τους ζήτησα να συνεισφέρουν ονόματα περιπτώσεις και περιγραφές οργανισμών και φορέων τα οποία θα μπορούσαν να συγκροτήσουν  το δεύτερο μεγάλο κύμα συγχωνεύσεων και καταργήσεων. Δεν υπήρξε ανταπόκριση, με την έννοια ότι οι περισσότεροι μου απάντησαν ότι δεν μπορούν να απαντήσουν, ότι δεν γνωρίζουν, τέτοια πράγματα, ή ότι θέλουν να το μελετήσουν περαιτέρω και δεν έχουμε χρόνο. Γι’ αυτό τον λόγο και γίνεται αυτό που σας είπα, δηλαδή το μητρώο αυτό το νόημα έχει. Δεν θα εξαρτόμαστε από το κάθε Υπουργείο και από τον εκάστοτε Υπουργό για να έχουμε εικόνα του Δημοσίου. Η εικόνα του Δημασίου θα προκύπτει αντικειμενικά από τη συγκεκριμένη έρευνα που θα γίνει, θα γίνει ηλεκτρονική καταγραφή, θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία και από εκεί και πέρα δεν θα έχω ανάγκη να ρωτάω τους Υπουργούς τι οργανισμούς έχει. Θα ρωτάω το μητρώο. Αυτό είναι το νόημα. Παράλληλα ζήτησα από 122 ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα, την 1η Μαίου να μου στείλουν στοιχεία για την ύπαρξή τους, τη συγκρότησή τους, τον αριθμό των ανθρώπων που απασχολούν, τους σκοπούς τους και το έργο που παράγουν και τους είχα τάξει μια προθεσμία μέχρι το τέλος του μηνός, ένα μήνα δηλαδή. Από αυτούς μου απάντησαν 66. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα που είναι η μέρα όπου κανονικά έχει λήξει η προθεσμία πήρα πολλές απαντήσεις, δηλαδή μπορεί και αύριο να μου απαντήσουν ακόμα μερικοί. 56 δεν έχουν στείλει στοιχεία. Σε αυτούς τους 56 που δεν έχουν στείλει στοιχεία, θα στείλω μια επιστολή εις την οποία θα τους παρακαλέσω να μου στείλουνε τα στοιχεία που τους έχω ζητήσει μέχρι τις 10 του μηνός, τελευταία πορθεσμία. Στις 10 του μηνός, αν δεν έχουν στείλει για δεύτερη φορά τα στοιχεία που τους ζητούνται θα συμπεράνω ότι δεν υπάρχουν και ως εκ τούτου σε συνεδρίαση που θα γίνει αμέσως την επόμενη εβδομάδα  θα αποφασιστεί η διάλυσή τους. Τώρα όσοι στείλαν στοιχεία, προφανώς θα αρχίσουν να μελετώνται από σήμερα και θα υπάρξει για τον καθένα ένα συμπέρασμα. Πχ. Υπάρχουν 4-5 ινστιτούτα που ασχολούνται με τα προϊόντα της αμπέλου. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να γίνουν 2 ή 3. Υπάρχουν κάτι άλλες παράλληλες δραστηριότητες στα πανεπιστήμια, σε μια τόσο μικρή χώρα το να έχεις 3 πανεπιστήμια που ασχολούνται με ένα πολύ πρωτοποριακό θέμα αν δεν υπάρχει εξειδίκευση και, πώς να το πούμε, εντελώς πρωτότυπη προσέγγιση στο θέμα απ’ τον έναν ή τον άλλον, δεν δικαιολογείται νομίζω. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Σεβόμαστε, βεβαίως, την επιστημονική αυθεντία του καθενός, αλλά θέλουμε να δούμε κι αν όλα αυτά τα λεφτά, γιατί είναι πολλά τα λεφτά, πάνε σε σκοπούς που μπορούν να γίνουν ανεκτοί από το σημερινό κλίμα όπως διαμορφώνεται στην κοινή γνώμη και βεβαίως αν εντάσσονται στις διαθέσεις της σημερινής κυβέρνησης.
Κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με την αξιολόγηση των υπαλλήλων των υπό κατάργηση ή συγχώνευση φορέων, η αξιολόγησή τους από το ΑΣΕΠ θα γίνει μόνο στη βάση του αν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της δουλειάς, αν είναι συνεπείς ή και στο αν έχει ανάγκη το Δημόσιο από τα προσόντα τους ή από υπαλλήλους; Δηλαδή …
Θεόδωρος Πάγκαλος: Το πρώτο και το δεύτερο που λέτε εμένα μου φαίνεται το ίδιο.
Αν είναι συνεπείς στη δουλειά τους ή αν το Δημόσιο κρίνει ότι δεν έχει ανάγκη…        Θεόδωρος Πάγκαλος: Καθόλου ανάγκη αυτή την ειδικότητα; Αυτό θα είναι πάρα πολύ σπάνιο. Και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει κάτι να βρεθεί. Κάποιου είδους μετεκπαίδευση.
Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Μιλάτε για 7.000 υπαλλήλους στους 75 φορείς οι οποίοι άλλοι καταργούνται, άλλοι συγχωνεύονται άλλοι αναδιαρθρώνονται. Έχετε μια τάξη μεγέθους, αριθμητική ή ποσοστιαία για το πόσοι υπάλληλοι θα πάνε σε μια άλλη υπηρεσία, θα μετακινηθούν δηλαδή, πόσοι θα καταργηθούν, πόσοι θα χρειαστεί να αξιολογηθούν για να κάνουν κάτι που …;
Θεόδωρος Πάγκαλος:  Όχι, δεν έχω, γιατί σας είπα ότι αυτό είναι ενδεικτικό.  Αυτό που λέτε θα προκύψει μετά το τέλος της εργασίας για κάθε φορέα.
Επειδή έχετε πει για τον Οκτώβριο του 2011, κύριε Αντιπρόεδρε, είναι πολύ κοντά.
Θεόδωρος Πάγκαλος: Πρέπει να επιταχύνουμε, εγώ σας λέω να ρθείτε εδώ να μας βοηθήσετε. Γιατί η κριτική βοηθάει.
Να επανέλθω λιγάκι πάλι στο θέμα των 7.000 εργαζομένων. Προφανώς το Δημόσιο θα έχει θέσεις για να τους απορροφήσει.
Θεόδωρος Πάγκαλος: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση.
Θεόδωρος Πάγκαλος: Το 1 προς 5 ή το 1 προς 10 ή ο,τιδήποτε, είναι ανώτατο όριο. Δεν σημαίνει ότι είσαι υποχρεωμένος να προσλάβεις 1. Μπορεί να μην προσλάβεις κανέναν.
Αυτό το νούμερο δηλαδή μεταφέρεται στην επόμενη χρονιά;
Θεόδωρος Πάγκαλος: Δεν το ξέρω αυτό, θα δούμε. Ποιες είναι οι ανάγκες. Δε νομίζω ότι το Δημόσιο έχει ανάγκη μόνο από 7.000 ανθρώπους. Γιατί φεύγουν πολλοί σε σύνταξη, έτσι δεν είναι; Φεύγουν σε σύνταξη μερικές δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Άρα πιστεύω ότι εκεί θα υπάρχει και ο τρόπος και αυτοί να απορροφηθούν βαθμιαία, γιατί δεν θα γίνει αυτόματα η απορρόφησή τους και κάποια λογική πρόσληψη νέων ανθρώπων για νέες ειδικότητες κυρίως. Υπάρχουν νέες ειδικότητες.
Δεν αποκλείσατε και το ενδεχόμενο της μετεκπαίδευσης.
Θεόδωρος Πάγκαλος: Εγώ μίλησα με 2 αγανακτισμένους νέους απ΄αυτούς της πλατείας Συντάγματος, οι οποίοι μου μιλούσαν για την ανεργία και τους άκουγα με πολύ κατανόηση, βεβαίως, γιατί είναι τεράστιο πρόβλημα και πάρα πολύ ενοχλητικό. Ρώτησα τι ειδικότητα έχουν και μου είπαν  ότι έχουν μια ειδικότητα των ΤΕΙ που συμβαίνει να γνωρίζω ότι αυτούς τους αγοράζουν πληρώνοντας χρυσές λίρες οι επιχειρηματίες. Γιατί είναι μια καινούρια ειδικότητα, έτσι;
Ποια ειδικότητα, κύριε Πρόεδρε;
Θεόδωρος Πάγκαλος: Δε θέλω να πω, γιατί άμα τους πω θα βρείτε ποιοι είναι. Είναι λίγοι, είναι καινούρια ειδικότητα, είναι περιζήτητοι. Τους βουτάνε μέσα από τα ΤΕΙ. Το λέω αυτό γιατί δε σημαίνει ότι, βεβαίως υπάρχει ανεργία και βεβαίως μεγάλος αριθμός των νέων έχει εξειδικεύσεις οι οποίες δεν οδηγούν στην απασχόληση που προϋποθέτει η σπουδή τους και βεβαίως αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα αλλά υπάρχουν κι εξαιρέσεις, όπως υπάρχουν σε όλους τους κανόνες. Μπορεί μερικοί απ’ αυτούς να έχουν ειδικότητες που να είναι περιζήτητες, μπορεί μερικοί άλλοι να είναι γενικώς υπάλληλοι γραφείου. Σαν αυτό που περιέγραψα πριν. Ο υπάλληλος γραφείου μετεκπαιδεύεται. Τον μαθαίνεις να κάνει και κάτι άλλο απ’ αυτό που ήξερε να κάνει.
Για το 2ο νομοσχέδιο έχετε τον κατάλογο των 12 υπό συγχώνευση οργανισμών;
Μπορείτε να μας τον δώσετε;
Θεόδωρος Πάγκαλος: Είναι αυτός που σας είπα. Όχι, να σας τον δώσω γραμμένο δεν μπορώ.
Αυτά είναι στο 2ο νομοσχέδιο;
Θεόδωρος Πάγκαλος: Δεν μπορώ, θα σας πω γιατί. Γιατί είναι ένα σημείωμα που πήρα από τον Υπουργό Οικονομικών, όπου έχει προσθέσει πράγματα δικά του λίγο πριν ξεκινήσει η ενημέρωση. Και το κάναμε γιατί σκεφτήκαμε ότι είναι χρήσιμο να έχετε αυτή την ενημέρωση.
Μιλάμε για αυτούς που αναλυτικά αναφερθήκατε; Γι’ αυτούς τους οργανισμούς μιλάμε;
Θεόδωρος Πάγκαλος: Ναι
Άρα αυτοί περιλαμβάνονται στο 2ο νομοσχέδιο;
Θεόδωρος Πάγκαλος: Το πρώτο νομοσχέδιο ψηφίστηκε ήδη, έτσι; Πάει αυτό. Το δεύτερο νομοσχέδιο το κρατάει ο κ. Ραγκούσης γιατί θεωρεί και εγώ δεν έχω διαφωνία ότι είναι λίγος ο αριθμός των οργανισμών που προτείνουμε προς διάλυση και χρειάζεται να το ενισχύσουμε και σας διάβασα τον ενδεικτικό κατάλογο των μεγάλων παρεμβάσεων που αφορούν μεγάλους οργανισμούς οι οποίοι πρέπει κατά την άποψη του Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών οι οποίοι έχουν συμφωνήσει και σας επισήμανα εκεί ότι ο Υπουργός κ. Χρυσοχοίδης γι’ αυτό που σας είπα και ο Υπουργός κ. Σκανδαλίδης για το ΕΦΙΑΓΕ δεν έχουν συμφωνήσει όχι με την έννοια ότι έχουν διαφωνήσει, ο μεν Χρυσοχοϊδης δεν έχει τελειώσει τη μελέτη του θέματος, ο δε Σκανδαλίδης δεν την έχει αρχίσει ακόμα
Να ρωτήσουμε κάτι άλλο πέρα από αυτό;
Αν δεν τελειώσει εγώ δεν θα της μιλήσω.
Θεόδωρος Πάγκαλος: Αυτό είναι μια καλή υπόσχεση.
Επειδή εσείς αναφερθήκατε σε 2 αγανακτισμένους με τους οποίους μιλήσατε, είχατε επαφή, κι επειδή έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, υπάρχουν αγανακτισμένοι από τους αγανακτισμένους με εσάς σε σχέση με τις δηλώσεις σας;
Θεόδωρος Πάγκαλος: Ακούστε να σας πω, εγώ δε συναντάω αντιπροσωπείες, εξάλλου ένας τέτοιος, μια τέτοια πολιτική πραγματικότητα όπως είναι ένα σύνολο ανθρώπων που συνέρχονται στην πλατεία Συντάγματος κάθε βράδυ κατά συνήθεια δεν μπορεί να έχει και εκπροσώπους, έτσι; Δεν υπάρχουν εκπρόσωποι. Ξέρω κόσμο όμως. Και ξέρω κόσμο που με ψηφίζει. Δεν πιστεύω να φαντάζεστε ότι ζω με ένα περιβάλλον που αποτελείται αποκλειστικά από υπουργούς του ΠΑΣΟΚ. Αυτό θα ήταν μια σαφής υποτίμησή μου και θα με οδηγούσε και σε απελπισία. Εντάξει, βλέπω κόσμο διαφόρων ειδών γιατί έχω φίλους, έχω συγγενείς, έχω γείτονες και βεβαίως βλέπω πάρα πολύ κόσμο γιατί η δραστηριότητά μου ως βουλευτής είναι τέτοια. Και συζητάω μαζί τους, είναι προφανές ότι κάτι δεν τους άρεσε, αλλά δεν πήρε τις διαστάσεις που μερικοί του έδωσαν. Δεν νομίζω ότι ασχολήθηκαν με τον τρόπο αυτό μαζί του όπως μερικοί προσπάθησαν για να δημιουργήσουν ένα πρόβλημα με πρόσωπα πάλι. Εγώ είπα κάτι πολύ απλό στο οποίο πιστεύω. Πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα πρέπει ένα τέτοιο κίνημα αυθόρμητο ή να αποκτήσει ένα πολιτικό στόχο ή θα αποσυντεθεί και δεν είναι κακό, η εκτόνωση δεν είναι κακό πράγμα. Συμπαθητικό πράγμα είναι. Γιατί υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι που επιδιώκουν διάφορα πράγματα. Μερικοί είναι αγανακτισμένοι γιατί είναι άνεργοι. Άλλοι είναι αγανακτισμένοι γιατί πλήρωσαν παραπάνω φόρους ενώ πριν αποφεύγανε τους φόρους, άλλοι είναι απλώς αγανακτισμένοι γιατί δεν κυβερνά το κόμμα τους, άλλοι είναι αγανακτισμένοι διότι δεν τους αρέσει το πολίτευμα. Και αυτοί που είναι αγανακτισμένοι γιατί δεν τους αρέσει το πολίτευμα είναι δύο ειδών. Μπορεί να μην τους αρέσει το πολίτευμα από τα αριστερά για να μιλήσω πάρα πολύ προσεκτικά  και να μην τους αρέσει το πολίτευμα από τα δεξιά. Δεν υπάρχει αυτός όλος ο κόσμος εκεί; Λοιπόν αυτοί όλοι πρέπει να συμπέσουν γύρω από μια άποψη. Κάποιος μου είπε ότι του θύμιζε το Πολυτεχνείο, μα το Πολυτεχνείο είχε ένα πολύ απλό στόχο. Να πέσει η χούντα και να γίνουν εκλογές. Εδώ άκουσα μερικούς από αυτούς που λένε να πέσει η Κυβέρνηση, να φύγει η Κυβέρνηση και δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά όμως. Δεν ακούω δεύτερη πρόταση. Άκουγα να φύγουν. Έτσι; Και δε θέλω να προκαλέσω τρόμο, αλλά για φανταστείτε αν η Κυβέρνηση κλείδωνε τα γραφεία της και έφευγε, το πρωί θα έπρεπε να αποφασίσει η γενική συνέλευση. Και ποιο μέγεθος γενικής συνέλευσης αποφασίζει τελικά. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλες γενικές συνελεύσεις, που μπορεί να γίνουν από άλλους. Μπορεί να γίνει μια γενική συνέλευση που να λέει να μείνει η Κυβέρνηση, ας πούμε. Μη σας φαίνεται τελείως παράξενο. Το Μάη του 68, αφού παίξαμε δύο μήνες, όλοι μαζί με σοβαρούς ανθρώπους  με το Μαντές-Φρανς μέσα και μετά, κατέβηκε ο Ντε Γκωλ στο Ετουάλ και βάδισε μέχρι τα Ηλύσια, και είχε από πίσω 5 εκατομμύρια ανθρώπους σιωπηλούς και τελείωσε. Και στις εκλογές πήρε 52%. Έτσι; Και τελείωσε και δεύτερη φορά. Λοιπόν, υπάρχουν και τέτοιες δηλαδή καταστάσεις.
Επειδή, όταν κάνατε σύσκεψη υπήρξε μια εξέλιξη, αυτό με την αρμοδιότητα του Αντιπροέδρου. Ο κ. Καρατζαφέρης, λοιπόν, επεσκεύθη τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Πετσάλνικο ζητώντας του, μάλλον αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και να αποσύρει την κοινοβουλευτική ομάδα, να παραιτηθούν οι βουλευτές του προκειμένου να προκληθούν εκλογές. Δεν έχει ληφθεί μια τέτοια απόφαση από τον κ. Καρατζαφέρη και το κόμμα του, ωστόσο τονίζει ότι, όπως λέει χαρακτηριστικά, κάτι πρέπει να ταρακουνήσει το σύστημα και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να…
Θεόδωρος Πάγκαλος: Τι να σου πω, δεν…
Ζήτησε ραντεβού, μας είπε ότι ζητάει ραντεβού από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Θεόδωρος Πάγκαλος: Για να το κάνει αυτό, πρέπει να παραιτηθούν όλοι οι υποψήφιοι του κ. Καρατζαφέρη στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια. Έχει ξαναγίνει αυτό.
Σε όλες τις περιφέρειες, λέει… στις περιφέρειες που έχει εκλέξει βουλευτές…
Θεόδωρος Πάγκαλος: Όχι, όχι. Στις περιφέρειες που έχει εκλέξει βουλευτές, με συγχωρείτε το έχουμε κάνει αυτό. Δεν είναι πρωτοφανές. Δε το θυμάστε επειδή είστε νεότατη. Είχε γίνει με τον Γεώργιο Αλέξανδρο Μαγκάκη. Που εξελέγη στη θέση του Τσοβόλα όταν ο Τσοβόλας, ορίστε;
Ναι, μα ήταν για μια περίπτωση. Ένας βουλευτής, μία περφέρεια.
Θεόδωρος Πάγκαλος: Ναι, μα εκεί θέλαμε να το κάνουμε. Εκεί θέλαμε να το κάνουμε κι εκεί. Δε θέλαμε σε άλλη περιφέρεια. Τώρα αν ο κ. Καρατζαφέρης θέλει να το κάνει αυτό που είπε και μου περιγράφετε, πρέπει να παραιτηθούν όλοι οι υποψήφιοί του όπου έχει εκλέξει βουλευτές και τότε θα ξαναγίνουν εκλογές εκεί που έχει εκλέξει βουλευτές. Και για μίαν έδρα, έτσι;
Αν έχει δύο έδρες για δύο έδρες.
Θεόδωρος Πάγκαλος: Αν έχει δύο έδρες αυτός, ναι.
Επειδή λέγεται, κύριε Αντιπρόεδρε, επειδή λέγεται ότι…
Συγνώμη, να ολοκληρώσω. Δηλαδή, εσείς, θέλω να μου σχολιάσετε σαν πολιτικός και σαν Αντιπρόεδρος την κίνηση αυτή, πολιτικά. Την πολιτική κίνηση σ’ αυτό το timing.
Θεόδωρος Πάγκαλος: Εγώ δεν είμαι εδώ για να σχολιάζω τον κ. Καρατζαφέρη. Μπορώ όμως να σας πω ότι θεωρώ ότι μέχρι να δούμε αν θα γίνουν εκλογές ή δε θα γίνουν κλπ, είναι προφανώς υπεύθυνος ο κ. Καρατζαφέρης για τις προτάσεις του και είναι δικαίωμά του να κάνει ο,τιδήποτε είναι θεμιτό μες στα πλαίσια του συνταγματικού πλαισίου που έχουμε. Δεν μπορώ εγώ να τον αποδοκιμάσω. Αλλά είναι κάτι που δεν βλέπω κατά τι θα βοηθήσει την εξέλιξη της κατάστασης. Αντίθετα βλέπω ότι θα βοηθούσε πολύ αν με οποιοδήποτε τρόπο εξασφαλιζόταν η ομαλή προσέλευση και αποχώρηση των βουλευτών από τη Βουλή. Διότι αυτό δεν μπορεί να καθιερωθεί που έγινε χτες. Είμαι εξόχως αγανακτισμένος και ταπεινωμένος ως Έλλην πολίτης όταν φεύγουν οι βουλευτές μου από τη Βουλή μέσα από τον Εθνικό Κήπο. Και θα ήθελα πάρα πολύ, γιατί ωραία είναι τα χύμα πράγματα, κάποιοι να έχουν την ευθύνη γι’ αυτό που έγινε χτες. Γιατί βλέπω ότι κανείς δεν έχει την ευθύνη.
Ποιοι κάποιοι;
Θεόδωρος Πάγκαλος: Δεν ξέρω, κάποιοι δεν έπρεπε να έχουν την ευθύνη για κάτι που γίνεται;
Εννοείτε αυτοί που περιφρουρούσαν, ή η αστυνομία;
Θεόδωρος Πάγκαλος: Δεν ξέρω, κάποιοι πρέπει να έχουν την ευθύνη. Δε νομίζω ότι η αστυνομία απέκλεισε το Κοινοβούλιο. Η αστυνομία ήρθε εκ των υστέρων διότι υπέθετε ότι δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Η αντίληψη που περνάει και πέρναγε από τον Τύπο και διαβάζαμε όλοι ήταν ότι δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Ότι έχουμε να κάνουμε μια τελείως ειρηνική και πολιτισμένη ανωτάτου επιπέδου συγκέντρωση. Λοιπόν, αυτή η ανωτάτου επιπέδου συγκέντρωση έδωσε αυτή την παραφυάδα. Θα ήθελα πάρα πολύ αυτή η παραφυάδα να αποδοκιμαστεί από κάποιους. Γιατί αλλιώς θα μπαίνουμε στη Βουλή ελεγχόμενοι όχι από τον κυρίαρχο λαό αλλά απ’ αυτούς που κάθονται στην πόρτα κάθε φορά και θα αποφασίζουν ποιος βουλευτής τους αρέσει και ποιος δεν τους αρέσει. Αν φτάσουμε μέχρι αυτού του σημείου, βέβαια είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ρωτήστε μια τελευταία ερώτηση.
Είχατε στείλει είπατε δύο επιστολές, μία σε Υπουργούς και μία σε οργανισμούς. Δεν σας απάντησαν οι μισοί από τους οργανισμούς και κανείς από τους Υπουργούς.
Θεόδωρος Πάγκαλος: Όχι, όχι. Διαφορετικές επιστολές ήταν αυτές. Η πρώτη ήταν αν έχετε να προτείνετε με βάση την παραδοσιακή διαδικασία που έχουμε αρχίσει. Η δεύτερη είναι ένα συγκεκριμένο σε ινστιτούτα, αυτά τα ινστιτούτα και τα κέντρα ερευνών.
Κατάλαβα. Κάνω αυτή τη σύνδεση για να το κάνω λίγο πιο πιπεράτο. Μήπως οι τεχνοκράτες του Υπουργείου θα απαντούσαν άμεσα ή θα πρέπει να έχουν κάποιες επιπτώσεις εντός εισαγωγικών πολιτικές αυτοί που δεν σας απάντησαν;
Θεόδωρος Πάγκαλος: Ποιος είναι ο τεχνοκράτης; Δηλαδή εγώ ας πούμε δεν είμαι τεχνοκράτης;
Κατ’ εξοχήν πολιτικός είστε.
Θεόδωρος Πάγκαλος: Έχω ένα κολοσσιαίο διδακτορικό. Κι έχω γράψει 3-4 οικονομικά βιβλία. Τα οποία δεν είχαν μεγάλη κυκλοφορία. Είναι για πέταμα, νομίζω. Γιατί δεν είμαι τεχνοκράτης; Μ’ ενοχλεί αυτός ο όρος πάντοτε, ξέρετε. Τεχνοκράτης είναι κάποιος που δεν εξελέγη ας πούμε, αυτό εννοείτε.
Ο Δρούτσας τεχνοκράτης είναι;
Θεόδωρος Πάγκαλος:  Γιατί δεν βάζει μια υποψηφιότητα; Τόσος κόσμος βάζει υποψηφιότητα. Αν μετρήσετε και τους δημοτικούς συμβούλους, τους περιφερειακούς συμβούλους. Ακόμα και με τον Καλλικράτη, παλιά ήταν δεκάδες χιλιάδες οι υποψήφιοι. Ας βάλουν μια υποψηφιότητα όσοι θέλουν να είναι Υπουργοί. Εγώ θα προτιμούσα να λειτουργεί έτσι το σύστημα. Αλλά, όπως ξέρετε, το σύστημά μας είναι ένα σύστημα κοινοβουλευτικό, δεν είναι αμιγώς κοινοβουλευτικό. Δεν απαγορεύεται δηλαδή. Στην Αγγλία απαγορεύεται ο μη βουλευτής υπουργός, όχι δια νόμου, γιατί δεν έχουν νόμους οι εγγλέζοι, έχουν έθιμα. Το έθιμο είναι ότι δεν μπαίνει στην Κυβέρνηση άνθρωπος που δεν είναι στη Βουλή. Λοιπόν εδώ, παγίως έχουμε μια Κυβέρνηση κοινοβουλευτική στην οποία προσθέτει ο Πρωθυπουργός κατά τη βούλησή του και έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό ορισμένους Υπουργούς μη κοινοβουλευτικούς. Κι αυτό νομίζω ότι σ’ αυτή την Κυβέρνηση έχει προχωρήσει πολύ. Έχουμε πολλούς Υπουργούς μη κοινοβουλευτικούς. Το πρόβλημα είναι ότι οι άλλοι είναι κοινοβουλευτικοί; Εξάλλου δεν είδα καμιά διαφορά μεταξύ των κοινοβουλευτικών και μη κοινοβουλευτικών Υπουργών.
Ε, πώς; Ο κ. Δρούτσας είπε να γίνουν ιδιωτικές.
Θεόδωρος Πάγκαλος:  Όχι, με ρωτήσατε αν οι τεχνοκράτες θα απαντούσαν. Δεν βλέπω καμία διαφορά. Βλέπω ότι υπάρχει μια δυστοκία σε ό,τι αφορά την προσπάθεια, πιθανώς δεν ξέρουν κιόλας, νομίζεις ότι ξέρουν οι Υπουργοί τι γίνεται στα Υπουργεία τους; Όποιος πέρασε από Υπουργείο κι έχει αυτή την αυταπάτη, είναι βαθιά νυχτωμένος. Γιατί τουλάχιστον αν έχεις κάποια αίσθηση ότι υπάρχει ένα μέρος της πραγματικότητας που σου ξεφεύγει, ξέρεις ότι σου ξεφεύγει ένα μέρος της πραγματικότητας.
Ναι. Ευχαριστούμε πολύ.
Επί το λαϊκόν, το βγάλαμε το ψωμί μας.
Αν θέλουμε να εργαστούμε εδώ, μπορούμε να καθίσουμε;
Θεόδωρος Πάγκαλος: Ναι, αμέ. Άμα θέλετε. Δώστε ότι θέλουν στα παιδιά, αν θέλουν… Έχουμε τοστάκια, καφεδάκι….