Δημόσια Διαβούλευση

Σας ενημερώνουμε ότι το τεύχος διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαισίου για το έργο: «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ/ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΚτΠ Α.Ε. προς Δημόσια Διαβούλευση.

 

Η διεύθυνση ανάρτησης είναι η http://www.ktpae.gr/index.php?option=com_ktpconsultations&task=Details&id=143  

 

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και τις 19/7/2011.