Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης για μεθοδολογία crowdsourcing.

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων για μεθοδολογία crowdsourcing για προβλήματα της δημόσιας διοίκησης ολοκληρώθηκε.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετείχαν με τα σχόλια και τη βαθμολογία τους. Με συνεργασία του Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και της Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού ήδη έχει ξεκινήσει η επεξεργασία των προτάσεων και πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί η τελική μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε, στη σελίδα του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης http://antiproedros.gov.gr και στο http://www.opengov.gr. Επίσης, θα κρατάμε ενήμερους όλους όσους συμμετείχαν, εφόσον ενδιαφέρονται, για τη διαδικασία.

Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης
Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γραφείου του Πρωθυπουργού

ΣΧΟΛΙΑ CROWDSOURCING 29.07.2011 – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΑ CROWDSOURCING 29.07.2011 – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΙΑ CROWDSOURCING 29.07.2011 – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΑ CROWDSOURCING 29.07.2011