Συγχώνευση φορέων εποπτευόμενων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Συγχώνευση φορέων εποπτευόμενων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (pdf)