Συγχώνευση του Οργανισμού Κέντρικής Αγοράς (ΟΚΑΑ Α.Ε.) και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Αλιείας (ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.)

Συγχώνευση του Οργανισμού Κέντρικής Αγοράς (ΟΚΑΑ Α.Ε.) και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Αλιείας (ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.) (pdf)