Συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής για την Παρακολούθηση Εφαρμογής του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

Σήμερα, Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012, συνεδρίασε στο Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης η Διυπουργική Επιτροπή για την Παρακολούθηση Εφαρμογής του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

Στη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Θεόδωρου Πάγκαλου, και παρουσία του Επικεφαλής της Ομάδας Δράσης (Task Force) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Horst Reichenbach, συμμετείχαν οι:

Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μαυρούδης Βορίδης,
Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Νικόλαος Σηφουνάκης
Υφυπουργός Εσωτερικών, κ. Πάρις Κουκουλόπουλος,
Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Εμμανουήλ Όθωνας,
Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης, κ. Γεώργιος Πετράκος,
Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Άρης Αλεξόπουλος,
Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων, κ. Ιωάννης Οικονομίδης,
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Ελευθέριος Οικονόμου,
Ειδικός Γραμματέας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, κ. Νικόλαος Μαντζούφας,
Ειδικός Γραμματέας Υδάτων, κ. Ανδρέας Ανδρεαδάκης,
Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Ιωάννης Σγουρός,
Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κ. Ηλίας Λιακόπουλος,
Σύμβουλος Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, κ. Εμμανουήλ Μαρουλάκης,
Επικεφαλής της Ομάδας Δράσης (Task Force) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, κα Ζορζέττα Λάλη,
Σύμβουλος του Πρωθυπουργού επί ευρωπαϊκών θεμάτων, κ. Γεώργιος Γλυνός και
μέλη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και της Ομάδας Δράσης (Task Force).

Κατά τη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής συζητήθηκαν τα ακόλουθα:

Α. Διαχείριση στερεών αποβλήτων Αττικής

1. Εντοπισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση των έργων Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής.
2. Εξασφάλιση χρηματοδότησης και διαδικασίες εγγυήσεων για την υλοποίηση των έργων (Αξιοποίηση κοινοτικών πόρων/ Συνεισφορά ελληνικού Δημοσίου, Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ιδιωτική χρηματοδότηση από δάνεια τραπεζών και ιδιωτών).
3. Δυνατότητες συνεργασίας των ελληνικών αρχών με την Ομάδα Δράσης (Task Force) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων.
4. Εναρμόνιση των έργων με το νέο θεσμικό πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων, όπως προκύπτει από τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αττικής
1. Αξιολόγηση έργων δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ως προς την ένταξή τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
2. Αντιμετώπιση περιπτώσεων έργων που προσκρούουν σε δυσκολίες.