Συνάντηση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Θεόδωρου Πάγκαλου, με την Αναπληρώτρια Πρωθυπουργό για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, κ. Teuta Arifi.

Σήμερα, Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Θεόδωρου Πάγκαλου, και της Αναπληρώτριας Πρωθυπουργού για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, κ. Teuta Arifi.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα ευρωπαϊκών υποθέσεων και ιδίως η βοήθεια που θα μπορούσε να παράσχει η Ελλάδα στο πλαίσιο των διαδικασιών που οφείλει να ακολουθήσει η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας όσον αφορά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενσωμάτωση του κοινοτικού κεκτημένου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης σε θέματα διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών ανάμεσα στις δύο χώρες.