Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου – Π1

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί δημοσιεύεται το 1ο Παραδοτέο (Π1) του έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων – Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου». Το έργο υλοποιείται από ανάδοχο σχήμα εταιριών στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου από το ΕΣΠΑ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση  »Υλοποίηση Δράσεων που αφορούν στη διαδικασία συγχωνεύσεων και καταργήσεων φορέων του δημοσίου».

Το Παραδοτέο Π1 περιέχει ανάλυση υποθέσεων εργασίας για 100 (+- 20) σημαντικούς (από την άποψη του ύψους της δημόσιας χρηματοδότησης) φορείς του δημοσίου. Η ανάλυση αυτή αποτελεί τμήμα του συνολικού έργου και δεν μπορεί να θεωρηθεί, κατανοηθεί και εξεταστεί μεμονωμένα και αυτοτελώς αλλά μόνο σε σχέση με τα λοιπά παραδοτέα του έργου καθώς και με τους περιορισμούς που τίθενται από το πλαίσιο υλοποίησής του. Τα υπόλοιπα παραδοτέα του έργου θα δημοσιευθούν με την ολοκλήρωση και παραλαβή τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο παρατίθενται στο σύνδεσμο http://antiproedros.gov.gr/institutions .