- Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης - https://antiproedros.gov.gr -

Δελτίο Τύπου: Συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής

30 Μαρτίου, 2010 @ 10:23 | Ανακοινώσεις - Δ. Τύπου,Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα, Τρίτη 30 Μαρτίου 2010 και ώρα 19.00′ θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή, Συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Θεόδωρου Πάγκαλου.

Δελτίο Τύπου: Συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής με θέμα την συγχώνευση ή κατάργηση Δημοσίων Οργανισμών

27 Ιανουαρίου, 2010 @ 13:25 | Ανακοινώσεις - Δ. Τύπου,Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Δελτίο Τύπου

27/1/2010

Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής υπό τη Προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Θεόδωρου Πάγκαλου με αποκλειστικό θέμα την συγχώνευση ή κατάργηση Δημοσίων Οργανισμών για τους οποίους κρίνεται ότι το κόστος λειτουργίας δεν αντιστοιχεί με το προσφερόμενο έργο ή για λόγους καλύτερου συντονισμού και αποτελεσματικότητας της κυβερνητικής πολιτικής. Το μέτρο αυτό εντάσσεται στην εφαρμογή του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Αξιολογήθηκαν περισσότεροι από 200 δημόσιοι φορείς και τέθηκαν συγκεκριμένοι χρονικοί στόχοι για την οριστική απόφαση συγχώνευσης ή κατάργησης των περισσότερων από αυτούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις πιο κάτω περιπτώσεις:

Α) Εξετάζεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός Πολυκλαδικού – Πολυτεχνολογικού Κέντρου που θα συμπεριλάβει φορείς όπως το Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυρίμαχων Υλικών (ΕΚΕΠΥ) ΑΕ, Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ) ΑΕ, Ελληνικό Κέντρο Αργιλομάζης (ΕΛΚΕΑ) ΑΕ, Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας (ΕΛΚΑ) ΑΕ κ.α.(Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας).

Β) Εξετάζεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός Ενιαίου Φορέα Τυποποίησης – Μετρολογίας που θα συμπεριλάβει οργανισμούς όπως Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ) αφού λυθούν τυχόν νομικά ζητήματα. (Αρμοδιότητας επίσης του ανωτέρω υπουργείου).

Γ) Προωθείται η απορρόφηση της Εταιρείας Διανομής Αερίου ΑΕ από τη Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου ΔΕΠΑ ΑΕ. (Αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)

Δ) Προωθείται η ενοποίηση των διοικήσεων 16 οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε τρεις κατηγορίες με βάση το αντικείμενο δραστηριότητας ως εξής:

1. Γεωργική Έρευνα – Κατάρτιση – Ενημέρωση όπου περιλαμβάνονται: Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), Ινστιτούτο Γεωπονικών Ερευνών (ΙΓΕ), Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Απασχόλησης «Δήμητρα» (ΟΓΕΕΚΑ), Κονιάρειο Ινστιτούτο Εσπεριδοειδών Κορινθίας, Εταιρεία Ανάπτυξης Αλιείας (ΕΤΑΝΑΛ) ΑΕ.

2. Τρόφιμα όπου περιλαμβάνονται: Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ), Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ), Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας, Κεντρική Αγορά Αθήνας, Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης.

3. Πληρωμές – Έλεγχοι όπου περιλαμβάνονται: Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), ΑΓΡΟΓΗ, ΚΤΓΚ.

Ε) Προωθείται η κατάργηση του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής ως ανενεργό (αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών)

Στ) Προωθείται η κατάργηση ανενεργών φορέων του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων όπως: Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών, Ιόνιος Ακαδημία, Διαπανεπιστημιακό Συμβούλιο Έρευνας, Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου (ΙΧΘΥΚΑ) ΑΕ, Εταιρεία Ανάπτυξης Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΑΝΤ) ΑΕ.

Κρίθηκε επίσης επιβεβλημένη η ενοποιημένη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου και συνεπώς και των οργανισμών που εμπλέκονται με αυτή. Ομοίως και ο εξορθολογισμός του συστήματος συγκοινωνιακών φορέων του Λεκανοπεδίου, θέματα για τα οποία η Επιτροπή θα λάβει αποφάσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Γραφείο Τύπου

Δηλώσεις Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Θεόδωρου Πάγκαλου μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής | 21/01/2010

21 Ιανουαρίου, 2010 @ 10:10 | Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ: Συνήλθε σήμερα στην πρώτη συνεδρίαση η Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Υπουργικού Συμβουλίου, στην οποίαν μετείχε και ο Πρωθυπουργός και συζητήσαμε δύο θέματα.

Το ένα θέμα είναι η εφαρμογή του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, με εξειδίκευση των στόχων του στα επιμέρους Υπουργεία και τη διαμόρφωση ενός χρονοδιαγράμματος για να παρακολουθείται η εξέλιξή του. Θα υπάρχουν τακτικές συνεδριάσεις με αυτό το αντικείμενο, η επόμενη θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου.

Επίσης συζητήσαμε το θέμα της πολιτικής νοικοκυρέματος των δημοσίων επιχειρήσεων και υπηρεσιών κοινής ωφελείας, όπου επισημάνθηκαν περιπτώσεις για τις οποίες θεωρούμε ότι το αντικείμενό τους εξέλειπε και θα πρέπει να κλείσουν αλλά και άλλες περιπτώσεις όπου πιστεύουμε ότι θα ήταν πιο αποτελεσματικό και πιο οικονομικό να συγχωνευθούν τέτοιες επιχειρήσεις. Βεβαίως θα ασκηθεί μια γενικότερη πολιτική μείωσης των αμοιβών των Διευθυνόντων Συμβούλων Προέδρων και Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών των Οργανισμών.

Αυτά ήταν τα αντικείμενα της σημερινής συζήτησης και σας ευχαριστώ πολύ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Περικοπές της τάξεως;

Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ: Δεν είμαι σε θέση να το πω τώρα. Προφανώς θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή ενός συστήματος που θα έχει ακριβώς αυτόν τον στόχο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δε θα μας πείτε δηλαδή;

Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ: Δε θα κάνουμε κάτι το «προκρούστειο».

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αφορά και υπαλλήλους;

Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ: Όχι, αφορά τις Διοικήσεις, αφορά τα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, τους Προέδρους και τους Διευθύνοντες Συμβούλους, οι οποίοι σε μερικές περιπτώσεις όπως ξέρετε πολύ καλά και το έχετε επανειλημμένα σχολιάσει, έχουν σκανδαλώδεις αμοιβές.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σε ποιες περιπτώσεις ΔΕΚΟ αναφέρεστε που μπορεί άλλες να κλείσουν ή να συγχωνευθούν;

Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ: Υπάρχει ένας κατάλογος που περιλαμβάνει δεκάδες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπάρχει κάποιο παράδειγμα που μπορείτε να μας πείτε;

Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ: Όχι δε θέλω να σας δώσω παραδείγματα, θα σας δώσουμε έναν κατάλογο όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.

Η πρώτη αντιμετώπιση θα γίνει στη συνεδρίαση αυτή που σας είπα πριν. Σήμερα επισημάναμε κάποιες περιπτώσεις και θα δουλέψουμε πάνω σε αυτές αλλά και σε άλλες που θα προκύψουν, και την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου θα έχετε αποτελέσματα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπάρχουν και θέματα αποκρατικοποιήσεων;

Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ: Όχι, όχι, αυτό είναι άλλο θέμα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σας προβληματίζει καθόλου ότι βρισκόμαστε μέσα σε μία κρίση ας πούμε με τους αγρότες; Δηλαδή σαν Επιτροπή, σαν Μέγαρο Μαξίμου, σαν Κυβέρνηση;

Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ: Σήμερα δεν συζητήσαμε αυτό το θέμα, χθες ξέρετε ότι κάναμε ένα άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο που κράτησε έξι ώρες επί του θέματος. Προφανώς αυτό δείχνει ότι μας προβληματίζει η κατάσταση, δε θα καθόμαστε αλλιώς έξι ώρες να συζητήσουμε.

Για τους αγρότες πονάμε. Αγωνιούμε για τους αγρότες. Πρέπει όμως στη χώρα αυτή να εφαρμόζονται οι νόμοι και να υπάρχει η δυνατότητα κάθε επιμέρους κοινωνικό αίτημα να εντάσσεται στην ομαλή λειτουργία του κοινωνικού συνόλου.

Κανείς δεν μπορεί να υπαγορεύσει τη θέλησή του πάνω στους υπολοίπους με πράξεις βίας και αυθαιρεσίας. Αυτό δεν είναι θεμιτό και δεν είναι αποδεκτό από τον ελληνικό λαό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το χρονοδιάγραμμα που είπατε για το Πρόγραμμα Σταθερότητας; Ποιοι είναι οι βασικοί του σταθμοί;

Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ: Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίον καθορίζεται κατ΄ αρχήν από το Πρόγραμμα Σταθερότητας αυτό καθαυτό το οποίο το έχετε στα χέρια σας.

Αυτό είναι χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Ξέρετε όμως ότι ανάμεσα στα προγράμματα και στην εφαρμογή τους υπάρχει και μια απόσταση κάποιες φορές. Την απόσταση αυτή προσπαθήσαμε σήμερα να τη μικρύνουμε και θα την κλείσουμε.

Γεια σας.

Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής

1 Ιανουαρίου, 2010 @ 14:45 | Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής

1. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής ανήκει στα Συλλογικά Όργανα της Κυβέρνησης και προβλέπεται στο άρθρο 15 παρ. 1 του Π.Δ. 63/ 2005, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
Η Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζει για θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής γενικότερης σημασίας και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος της Κυβέρνησης, παρακολουθεί, εποπτεύει και συντονίζει την εφαρμογή του προγράμματος αυτού και των αποφάσεων της, καθώς και εξετάζει τα αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της συνολικής αναβάθμισης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του τρόπου και των συνθηκών ζωής (άρθρο 21, παρ. 4 του Π.Δ. 63/ 2005, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».).

2. ΣΥΝΘΕΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ αριθμ. 3 της 3.2.2010 ΠΥΣ, σχετικά με την «Ανασύνθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής», στην εν λόγω Επιτροπή μετέχουν ως πρόεδρος ο Πρωθυπουργός και ως μέλη οι:

α. Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης,
β. Υπουργός Οικονομικών,
γ. Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
δ. Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
ε. Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
στ. Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
ζ. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
η. Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
θ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
ι. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
Της Επιτροπής Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.
Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 63/ 2005, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».:
1.Το Υπουργικό Συμβούλιο και ο Πρωθυπουργός μπορεί να παραπέμπουν για επεξεργασία και λήψη αποφάσεων στα συλλογικά όργανα που προβλέπονται στα άρθρα 17 (Κυβερνητική Επιτροπή) και 18 (Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας) κάθε θέμα της κυβερνητικής πολιτικής του οποίου, κατά την κρίση τους, είναι ανάγκη να επιληφθούν.
2.Το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού, μπορεί να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα αρμοδιότητας των άλλων συλλογικών οργάνων και να καταργήσει οποιαδήποτε απόφασή τους.
3.Για τη λήψη των αποφάσεων από τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, ισχύουν οι αρχές της συζήτησης, της φανερής ψηφοφορίας και της πλειοψηφίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η γνώμη υπέρ της οποίας ψήφισε ο πρόεδρος του οργάνου.
4.Τα συλλογικά όργανα συγκαλούνται από τον πρόεδρο τους, ο οποίος και καθορίζει την ημερήσια διάταξη. Επιτρέπεται κατά περίπτωση να μην προσκαλούνται ορισμένα μέλη του συλλογικού κυβερνητικού οργάνου σε συνεδριάσεις κατά τις οποίες δε συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.
5.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, οι υπουργοί αναπληρώνονται από τους οριζόμενους από αυτούς υφυπουργούς.
6.Στα συλλογικά κυβερνητικά όργανα μπορεί να προσκαλούνται και άλλοι, πλην των τακτικών μελών, υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, σύμβουλοι του Πρωθυπουργού, υπηρεσιακοί παράγοντες και εμπειρογνώμονες, εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.
7.Στα μέλη των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση. Στα πρόσωπα που παρέχουν τη γραμματειακή εξυπηρέτησης καταβάλλεται η αποζημίωση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
8.Τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα για τη διευκόλυνση του έργου τους ζητούν πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, που οφείλουν να τις παρέχουν χωρίς καθυστέρηση.
9.Οι προσκλήσεις και η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, στα οποία δεν προεδρεύει ο Πρωθυπουργός, κοινοποιούνται στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.
10.Στις συνεδριάσεις των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων τηρούνται πρακτικά εις διπλούν. Από αυτά το ένα παραμένει στο αρχείο που τηρεί η γραμματεία του συλλογικού οργάνου και το άλλο κοινοποιείται στο Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης και είναι στη διάθεση του Πρωθυπουργού.
11.Τα πρακτικά των συνεδριάσεων των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων είναι απόρρητα, το δε απόρρητο διαρκεί για όσο χρόνο ισχύει το απόρρητο των συζητήσεων του Υπουργικού Συμβουλίου. Η διαφύλαξη του απορρήτου των πρακτικών αποτελεί υπηρεσιακή υποχρέωση του γραμματέα του οικείου συλλογικού οργάνου.
12.Χορήγηση αποσπασμάτων επιτρέπεται με τους ίδιους όρους, που προβλέπονται για τα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου.


Εκτυπώθηκε απο το Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης: https://antiproedros.gov.gr

Σύνδεσμος Ανάρτησης : https://antiproedros.gov.gr/2010/01/01/107

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.