‘ΚΥΣΕΑ’

  • ΚΥ.Σ.Ε.Α

    Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) αποτελεί συλλογικό Κυβερνητικό Όργανο, το οποίο διαμορφώνει την πολιτική έθνικης άμυνας και εθνικής ασφάλειας της χώρας και αποφασίζει για θέματα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, καθώς και για θέματα δημόσιας τάξης που σχετίζονται με την εξωτερική και αμυντική πολιτική. Οι αρμοδιότητές του καθορίζονται, βασικά, στο υπ’ αρ. 2 παρ. [...]

    1 Ιανουαρίου, 2010 | ΚΥΣΕΑ