Επικοινωνία

Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης
Ζαλοκώστα 10, 10671 Αθήνα
Τηλ.: 213 1502100, Φαξ: 210 3227544
email: officeantiproedros.gov.gr