- Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης - http://antiproedros.gov.gr -

Πρόγραμμα για την Οικονομική Στήριξη της Ελλάδας

3 Ιουνίου, 2010 @ 01:11 |

Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη−μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 65/06.05.2010.

ΦΕΚ Α 65/06.05.2010 [1]
Παράρτημα Ι [2]
Παράρτημα ΙΙ [3]
Παράρτημα III – Μνημόνιο [4]
Παράρτημα IV – Μνημόνιο [5]


Εκτυπώθηκε απο το Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης: http://antiproedros.gov.gr

Σύνδεσμος Ανάρτησης : http://antiproedros.gov.gr/economic-support-program

Σύνδεσμοι:

[1] ΦΕΚ Α 65/06.05.2010: http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2010/04/FEK_A_65_06.05.2010.pdf

[2] Παράρτημα Ι: http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2010/06/2010_05_04_Parartima1.pdf

[3] Παράρτημα ΙΙ: http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2010/06/2010_05_04_Parartima2.pdf

[4] Παράρτημα III – Μνημόνιο: http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2010/06/2010_05_04_Parartima3.pdf

[5] Παράρτημα IV – Μνημόνιο: http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2010/06/2010_05_04_Parartima4.pdf

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.