ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Αν έχετε λάβει κωδικό ενεργοποίησης πατήστε εδώ: Εγγραφή

Αν έχετε ενεργοποιήσει τους κωδικούς σας πατήστε εδώ: Σύνδεση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η προθεσμία υποβολής των δεδομένων παρατείνεται έως την Δευτέρα, 26/09/2011 και ώρα 21:00.
Με την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, δεν θα μπορείτε να εισέρχεστε στο σύστημα και να υποβάλετε τα δεδομένα σας.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να είστε συνεπείς ως προς την τήρησή της.

Αρχείο με ζητούμενα στοιχεία (xls) : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ

Κατεβάστε τις σύντομες οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής: Οδηγίες

Εάν δεν έχετε λάβει επιστολή με κωδικό ενεργοποίησης πατήστε εδω: Φόρμα