ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΗΣ Ν.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2011

Συνάντηση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Θεόδωρου Πάγκαλου, και της Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κας Θεοδώρας Τζάκρη, με τον Υπεύθυνο του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Ν.Δ., κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον Υπεύθυνο του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης της Ν.Δ., κ. Χρήστο Ζώη.

Σήμερα, Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011, πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης συνάντηση μεταξύ αφενός του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Προέδρου της Διυπουργικής Επιτροπής για την Παρακαλούθηση Εφαρμογής του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Θεόδωρου Πάγκαλου, και της Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κας Θεοδώρας Τζάκρη, και αφετέρου του Υπευθύνου του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Ν.Δ., κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, και του Υπευθύνου του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης της Ν.Δ., κ. Χρήστου Ζώη. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των Υπεθύνων της Ν.Δ. σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων και η ανταλλαγή απόψεων.

Κατά την συνάντηση που διεξήχθη σε θετικό κλίμα, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης παρουσίασε στους Υπευθύνους της Ν.Δ. τις ενέργειες που έχουν γίνει από την Κυβέρνηση και τους Ο.Τ.Α. για την διαχείριση αποβλήτων προκειμένου α) να προωθηθεί λύση στο τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα, β) να αποφευχθεί η επιβολή στην Ελλάδα δυσβάστακτων προστίμων από την Ε.Ε. και γ) να μην χαθούν κονδύλια της Ε.Ε. που προορίζονται για την χρηματοδότηση των σχετικών έργων.

Η Υφυπουργός ενημέρωσε τους Υπευθύνους της Ν.Δ. για τις πρόσφατες συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες είχαν θετικό αποτέλεσμα. Το προταθέν Σχέδιο Δράσης της Κυβέρνησης για τη διαχείριση αποβλήτων συνάντησε ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δεσμεύτηκε να μην παραπέμψει την υπόθεση στον Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εφόσον η Ελλάδα το τηρήσει. Κατ΄αυτό τον τρόπο, απεφεύχθη ο άμεσος κίνδυνος επιβολής προστίμων.

Οι Υπεύθυνοι της Ν.Δ. τόνισαν ότι το Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να υλοποιηθεί εντός των προγραμματισμένων προθεσμιών και ότι οι προκηρύξεις πρέπει να είναι ανοικτές σε όλες τις νέες τεχνολογίες. Τέλος, επανέλαβαν την πάγια θέση της Ν.Δ. υπέρ του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Αττικής.

Share