Δημοσιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του βουλευτή, Θεόδωρου Πάγκαλου.

Η δήλωση αυτή, ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009, συντάσσεται σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις απαιτήσεις των ελεγκτών, οι οποίοι εφαρμόζουν τυπικά κριτήρια. Δεν αποδίδει τη συγκεκριμένη περιουσιακή κατάσταση κάθε βουλευτή και δεν απαντά στο ερώτημα “πόθεν έσχες” που αποτελεί τη βασική αιτία της ύπαρξης μιας τέτοια διαδικασίας. Ο πολίτης δεν πληροφορείται τίποτα άλλο πέραν μιας στατικής και μη αιτιολογημένης απεικόνισης της περιουσιακής κατάστασης του βουλευτή τη στιγμή που συντάσσεται (επί του προκειμένου 2009).

Για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ουσιαστική πληροφόρηση επί των θεμάτων που προαναφέραμε υπάρχει η ακόλουθη δήλωση, ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 16.12.2011, που έχουμε συντάξει με ουσιαστικά κριτήρια και επαρκή αιτιολόγηση.

Share