Άρθρο του Θεόδωρου Πάγκαλου στο Πολιτικό Θεωρητικό Περιοδικό Κουμουνιστική Επιθεώρηση, Αύγουστος 1970

Άρθρο του Θεόδωρου Πάγκαλου στο Πολιτικό Θεωρητικό Περιοδικό Κουμουνιστική Επιθεώρηση

Αύγουστος 1970

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή pdf.

Share