Εγγυήσεις για τον Κοινοβουλευτισμό

Μέσα στα πλαίσια της καταδημαγώγησης της κοινής γνώμης τοποθετείται η πρόχειρη πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγματος, που διακίνησαν οι παπαρίωνες της κυβερνητικής προπαγανδιστικής μηχανής. Τα θέματα δεν επελέγησαν βέβαια με οποιοδήποτε αντικειμενικό κριτήριο. Προσπάθεια συλλογής ανερμάτιστων ψήφων, που παρασύρονται από το κυρίαρχο εθνικολαϊκιστικό ρεύμα, που σήμερα κυριαρχεί, γίνεται.

Ο εθνικολαϊκιστής, αυτό είναι οι συνειδητοί και σταθεροί οπαδοί της κυβέρνησης Τσιπρανέλ, είναι κατ’ ουσία φασίστας. Βασικό στοιχείο της φασιστικής ιδεολογίας, σ’ όλες τις χώρες και σ’ όλες τις εποχές είναι ο αντικοινοβουλευτισμός. Όσο πιο τέλειο είναι ένα Κοινοβούλιο – και αυτό αφορά τη συγκρότησή του, τον τρόπο ανάδειξής του και τον τρόπο λειτουργίας του – τόσο μεγαλύτερο είναι το μίσος των οπαδών του αυταρχισμού.

Είναι λογικό οι χειρότερες συκοφαντίες, που αβασάνιστα εκφράζονται εναντίον του Κοινοβουλίου, κοσμημένες από μερικές ιστορίες και ανέκδοτα, που δεν είναι, δυστυχώς, όλα ανακριβή, να συγκροτούν ένα ρεύμα ιδεών, που καλύπτει ασφυκτικά τα λαϊκότερα στρώματα και τους νεότερους σε ηλικία.

Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες για τη βουλευτική αποζημίωση και τον τρόπο χορήγησής της. Νομίζω ότι είναι λογικό να εξασφαλίζονται στο βουλευτή ατομικά ένας τρόπος να καλύπτει, χωρίς εξαρτήσεις, με καθαρά κρατική δαπάνη δηλαδή, το κόστος ζωής του. Αυτό βέβαια δεν ισχύει για όσους ασκούν παράλληλα επαγγελματική δραστηριότητα και αμείβονται για αυτήν. Ο βουλευτής που υιοθετεί το ασυμβίβαστο είναι απαραίτητο, να έχει μια αμοιβή με τα σημερινά δεδομένα, 3.000 ευρώ το μήνα και εν πάσει περιπτώσει αυτή να μην είναι κατώτερη της αμοιβής του καλύτερα αμειβόμενου στελέχους του κρατικού μηχανισμού ή δημοσίου υπαλλήλου. Αυτή θα συμπληρώνεται από έξοδα γραφείου, παραστάσεως, κυκλοφορίας, προσωπικού και φύλαξης, που δε θα υπερβαίνουν τα 25.000 ευρώ το μήνα αλλά δε θα είναι και πολύ κατώτερα από αυτά και θα κατβάλλονται άμεσα από το δημόσιο ταμείο.

Σύνταξη θα δικαιούται ο βουλευτής ο οποίος έχει εκλεγεί στην ίδια περιφέρεια τέσσερις φορές και για συνολική διάρκεια τουλάχιστον δέκα ετών. Η σύνταξη δε θα καταβάλλεται πριν ο βουλευτής συμπληρώσει το έτος που προβλέπεται για τη συνταξιοδότηση γενικότερα στο δημόσιο τομέα. Θα ξεκινάει από το 50% και θα καταλήγει στην περίπτωση τριακονταετούς παρουσίας στη Βουλή στο 80% της καταβαλλομένης αποζημίωσης.

Ένα μεγάλο θέμα, που ενοχλεί τους εθνικολαϊκιστές, είναι η νομική προστασία με τη βουλευτική ασυλία. Αυτή δεν έχει προβλεφθεί τυχαία. Σκοπός της είναι η απελευθέρωση του βουλευτή από ενδεχόμενη πίεση εναντίον του ασκούμενη από την εκτελεστική εξουσία ή από ρεύματα της κοινής γνώμης ή από οργανωμένες μειοψηφίες, που θα έχει σαν τελικό αποτέλεσμα τη φίμωση του βουλευτή. Γι’ αυτό και προβλέπεται ότι η δίωξη του βουλευτή για πλημμελήματα τελεσθέντα κατά την άσκηση των καθηκόντων του και έχοντα σχέση με αυτήν, γίνεται μόνο μετά από συζήτηση στη Βουλή και έγκριση από την ολομέλεια.

Αν εξαιρέσει κανείς απίθανες περιπτώσεις, τέτοιες αξιόποινες πράξεις είναι πιθανό να τελεστούν μονάχα υπό τη μορφή συκοφαντικής δυσφήμισης, εξύβρισης και ενδεχομένως ελαφρών σωματικών βλαβών. Αυτά τα τρία αδικήματα αποτελούν τα τρία τέταρτα των περιπτώσεων που φτάσουν στη Βουλή με το αίτημα έγκρισης δίωξης κατά βουλευτή. Εάν αυτά τα αδικήματα καλύπτονται, η άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων δεν παρεμποδίζεται από τη δράση εχθρικών ομάδων ή δικομανών ατόμων. Η ελευθερία έκφρασης και βούλησης των βουλευτών δεν παρεμποδίζεται τότε από την οργανωμένη δράση εχθρών της ελευθερίας και του κοινοβουλευτισμού.

Share